Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Đỗ xe dưới trời nắng cần tránh để những đồ vật sau trong xe Trả lời cho: Đỗ xe dưới trời nắng cần tránh để những đồ vật sau trong xe

  • Bùi Duy Trung

    75 VF Points
    Thành viên VVIP
    16/11/2022 lúc 15:42

    Cảm ơn bác nhé..e thật sự k thích ai mang đồ ăn lên xe bác ạ..nhiều loại mùi xong đóng kín cửa khó chịu thật bác ạ.