Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Xưởng dịch vụ VinFast niêm yết giá công khai Trả lời cho: Xưởng dịch vụ VinFast niêm yết giá công khai

  • Công Nguyễn Văn

    20 VF Points
    Chủ xe
    16/11/2022 lúc 16:59

    tôi thấy nhân viên của VF từ khâu đón tiếp đến nhân viên tư vấn dịch vụ dược đào tạo khá chuyên nghiệp, cố vấn dịch vụ tư vấn những dịch vụ cần thiết đối với chủ xe .