Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Kỷ nguyên xe điện sẽ bùng nổ khi nào? Trả lời cho: Kỷ nguyên xe điện sẽ bùng nổ khi nào?

  • Hoàng Bùi Việt

    0 VF Points
    Chủ xe
    16/11/2022 lúc 17:24

    Em cũng đồng ý với quan điểm kỷ nguyên xe điện đã bắt đầu tại Việt Nam của bác. Em cũng đã tiên phong sắm ngay một con VFe34 để được trải nghiệm công nghệ sớm nhất