Home Diễn đàn Tâm sự BẠN NGHĨ SAO KHI BẠN ĐANG SỞ HỮU MỘT CHIẾC VINFAST LUXSA MÀ CÓ NGƯỜI NÓI CHIẾC XE QUỐC DÂN CHẾT YỂU NHANH NHẤT?!?! Trả lời cho: BẠN NGHĨ SAO KHI BẠN ĐANG SỞ HỮU MỘT CHIẾC VINFAST LUXSA MÀ CÓ NGƯỜI NÓI CHIẾC XE QUỐC DÂN CHẾT YỂU NHANH NHẤT?!?!

  • Dương Văn Huân

    3.135 VF Points
    VVIP
    16/11/2022 lúc 20:37

    Bác hải ơi, Bác và Bác Quang lên list đồ ăn, để em thiết menu cho đẹp, Và trò chơi nữa nhé, lấyấy cái báo giá, làm chi tiết dùm em luôn