Home Diễn đàn Lux & Fadil BẠN NGHĨ SAO KHI BẠN ĐANG SỞ HỮU MỘT CHIẾC VINFAST LUXSA MÀ CÓ NGƯỜI NÓI CHIẾC XE QUỐC DÂN CHẾT YỂU NHANH NHẤT?!?! Trả lời cho: BẠN NGHĨ SAO KHI BẠN ĐANG SỞ HỮU MỘT CHIẾC VINFAST LUXSA MÀ CÓ NGƯỜI NÓI CHIẾC XE QUỐC DÂN CHẾT YỂU NHANH NHẤT?!?!

  • Bùi Duy Hoàn Bùi Duy Hoàn

    0 VF Points
    Thành viên
    17/11/2022 lúc 09:32

    chạy thì sướng nhưng đắt đỏ nên em mới mua Lux của vin vì nghèo