Home Diễn đàn Tâm sự BẠN NGHĨ SAO KHI BẠN ĐANG SỞ HỮU MỘT CHIẾC VINFAST VFE34 MÀ CÓ NGƯỜI NÓI CHIẾC XE ĐIỆN ĐẦU TIÊN CHẾT YỂU NHANH NHẤT?!?! Trả lời cho: BẠN NGHĨ SAO KHI BẠN ĐANG SỞ HỮU MỘT CHIẾC VINFAST VFE34 MÀ CÓ NGƯỜI NÓI CHIẾC XE ĐIỆN ĐẦU TIÊN CHẾT YỂU NHANH NHẤT?!?!

  • Trần Minh Giám

    0 VF Points
    Thành viên
    17/11/2022 lúc 16:08

    xe được bảo hành 10 năm mà bác h còn được cập nhật phần mềm đều đặn , k phải lo đâu