Home Diễn đàn Đánh giá xe Vị thế xe điện trên thị trường ngày càng được khẳng định! Trả lời cho: Vị thế xe điện trên thị trường ngày càng được khẳng định!

  • Ngọc Đoàn Bảo

    0 VF Points
    Thành viên
    18/11/2022 lúc 17:15

    Ở Việt Nam khi VF đưa sản phẩm ô tô điện đầu tiên của công ty ra thị trường lúc ấy khái niệm xe điện mới gần gũi vs người Việt! Đến giờ mới gần 1 năm đã rần rần rồi!