Home Diễn đàn Đánh giá xe Vị thế xe điện trên thị trường ngày càng được khẳng định! Trả lời cho: Vị thế xe điện trên thị trường ngày càng được khẳng định!

  • Bảo Chu Ngọc

    0 VF Points
    Thành viên
    18/11/2022 lúc 17:15

    hôm trên diễn đàn e đọc được thông tin 46% người được khảo sát sẽ chọn mua xe điện trong 12 tháng tới! Nếu thật thế thì chả mấy mà xe điện chiếm vị thế vượt trội hơn so vs xe xăng!