Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Chỉ tầm 5 năm nữa là thị trường xe điện tại Vn sẽ bủng nổ mạnh. Trả lời cho: Chỉ tầm 5 năm nữa là thị trường xe điện tại Vn sẽ bủng nổ mạnh.

  • Hoàng Nguyễn Mạnh

    0 VF Points
    Thành viên
    18/11/2022 lúc 17:27

    cái này ai cũng dự đoán được rồi , xu hướng của tương lai nền công nghiệp xe thế giới chung mà