Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Dùng súng rửa xe cao áp có thể làm hỏng động cơ Trả lời cho: Dùng súng rửa xe cao áp có thể làm hỏng động cơ

  • Minh Nguyễn Đức

    0 VF Points
    Thành viên
    18/11/2022 lúc 17:27

    Bác nói đúng rồi đấy, em thấy nhiều người cứ vòi cao áp xịt sạch, vui tay xịt luôn cả động cơ, chỗ nào bất là xịt. Như vậy hỏng hết động cơ xe.