Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Phạm Đình Quốc

    0 VF Points
    Chủ xe
    18/11/2022 lúc 20:17
    • Trong trường hợp đến trạm sạc nhưng các trụ sạc đã được các khách hàng khác đặt lịch sạc kín chỗ, cần chủ động nhường trụ sạc cho các khách hàng đã đặt trước.