Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Phạm Đình Quốc

    0 VF Points
    Chủ xe
    18/11/2022 lúc 20:20

    Bằng tính năng định vị thông minh, ứng dụng VinFast giúp chủ phương tiện nhanh chóng xác định vị trí đỗ dừng xe, tiết kiệm được thời gian tìm kiếm xe.