Home Diễn đàn Tin tức 🔖 Chủ xe nói gì về giải thưởng tương tác với diễn đàn mới được công bố ? Trả lời cho: 🔖 Chủ xe nói gì về giải thưởng tương tác với diễn đàn mới được công bố ?

 • Nguyễn Đông Hải

  0 VF Points
  Chủ xe
  18/11/2022 lúc 22:03

  1. Kiểm tra lịch sử bảo hiểm của xe ( nếu có) .

  2.Tránh mua xe không mua bảo hiểm .