Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Khóa xe VF e34 có gì đặc biệt Trả lời cho: Khóa xe VF e34 có gì đặc biệt

  • Doanh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên
    19/11/2022 lúc 14:25

    Như chống trộm xe máy đấy bạn! Có sự tác động từ bên ngoài như cố tình mở cánh cửa hoặc tác động vào xe… Xe sẽ báo đèn và còi. Trong trường hợp ở xa sẽ báo về ứng dụng điện thoại