Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Góp ý cho VF5 Trả lời cho: Góp ý cho VF5

  • Hoàng Anh Nguyễn

    0 VF Points
    Chủ xe
    19/11/2022 lúc 15:30

    Hôm trước xem toạ đàm của bác rồi. Nhưng em nghĩ ý 1 dễ làm thôi, còn ý 2 thì chắc để đợt sau, con hàng hạng D E khác sẽ hợp lý hơn