Home Diễn đàn VF 5 Góp ý cho VF5 Trả lời cho: Góp ý cho VF5

  • Việt Hoàng Quốc

    0 VF Points
    Thành viên
    19/11/2022 lúc 15:41

    bác Trung có quá nhiều trải nghiệm, hôm trước xem toạ đàm của bác rồi. Nhưng em nghĩ ý 1 dễ làm thôi, còn ý 2 thì chắc để đợt sau, con hàng hạng D E khác sẽ hợp lý hơn