Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Dương Thanh Minh

    0 VF Points
    Thành viên
    19/11/2022 lúc 15:55

    Các bạn lưu ý, tỉnh Ninh Thuận giáp với tỉnh Khánh Hoà, và Khu vực Vịnh Vĩnh Hy này nằm sát bên Tứ Bình huyền thoại nhé.. Nguồn từ: https://nhatrangtoday.vn