Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Dương Thanh Minh

    4.070 VF Points
    VVIP
    19/11/2022 lúc 15:56

    Theo con đường này, các bạn sẽ lần lượt đi ngang qua Bình Lập, Bình Hưng và Bình Tiên. Tiếp tục con đường vượt qua núi bạn sẽ đến với Vịnh Vĩnh Hy.. Nguồn từ: https://nhatrangtoday.vn