Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Dương Thanh Minh

    4.170 VF Points
    VVIP
    19/11/2022 lúc 15:59

    Không thua kém những điểm du lịch huyền thoại như Tứ Bình, hang rái đẹp nhất lúc bình Minh và hoàng hôn. Lúc này nơi đây hiện lên như 1 bức tranh thuỷ mặc, có sương khói chẳng khác nào tiên cảnh.. Nguồn từ: https://nhatrangtoday.vn