Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Tổng hợp các loại thực vật khử mùi hôi nội thất xe Trả lời cho: Tổng hợp các loại thực vật khử mùi hôi nội thất xe

  • Hạ Phạm Nhật

    0 VF Points
    Thành viên
    20/11/2022 lúc 11:58

    Cứ mùi thực vật tự nhiên mà dùng bác nhỉ! Vợ e lại thích mùi tinh dầu, nước hoa mà e ngửi nhiều lúc nồng quá lại đi ngược tác dụng