Home Diễn đàn Công nghệ ô tô 👮 Cách nâng hạ cửa kính xe ô tô Trả lời cho: 👮 Cách nâng hạ cửa kính xe ô tô

  • bích Bùi

    0 VF Points
    Thành viên
    20/11/2022 lúc 12:05

    cái này em nghĩ là bộ một chạm nó cũng có kết cấu như vậy chỉ là bộ 1 cham nó sẽ có thêm thêm cảm biến tự động thao tác 1 cái là được nó tự lên luôn á. em nghĩ vậy