Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Những bộ phận dễ hỏng trên ô tô đặc biệt dành cho tài xế mới Trả lời cho: Những bộ phận dễ hỏng trên ô tô đặc biệt dành cho tài xế mới

  • Hạ Phạm Nhật

    0 VF Points
    Thành viên
    20/11/2022 lúc 12:16

    Về phanh tay các bác cũng nên hình thành dần thói quen hạ hết phanh tay trước khi di chuyển