Home Diễn đàn Tâm sự 👮 Có nên để ly cafe ngay chỗ để cốc, gần cần số Lux A hay không ? Trả lời cho: 👮 Có nên để ly cafe ngay chỗ để cốc, gần cần số Lux A hay không ?

  • bích Bùi

    0 VF Points
    Thành viên
    20/11/2022 lúc 12:21

    thế thì em nghĩ là nên uống hết cốc coffee rồi tiếp tục hành trình chứ buồn ngủ mà lái xe thì nguy hiểm lắm ấy