Home Diễn đàn Tâm sự Bật đèn báo khẩn cấp là quy định bắt buộc khi bạn dừng xe tạm thời trong khu dân cư Vinhhomes? Trả lời cho: Bật đèn báo khẩn cấp là quy định bắt buộc khi bạn dừng xe tạm thời trong khu dân cư Vinhhomes?

  • Minh Nguyễn Đức

    0 VF Points
    Thành viên
    20/11/2022 lúc 15:42

    Cứ bật cho chắc ăn bác ạ, ăn khóa bánh thì mệt mỏi lắm