Home Diễn đàn World Cup 2022 Cơ hội cuối của thế hệ vàng Bỉ, Croatia sẽ là ngựa ô? Trả lời cho: Cơ hội cuối của thế hệ vàng Bỉ, Croatia sẽ là ngựa ô?

  • Việt Hoàng Quốc

    0 VF Points
    Chủ xe
    20/11/2022 lúc 19:57

    Chưa chắc đâu. Sau thành công trở thành á quân năm 2018 thì đội này đã chia tay nhiều siêu sao rồi. Năm nay, nhìn đội hình của Croatia không bằng như năm 2018 đâu