Home Diễn đàn Phong cách sống POST HÌNH ẢNH KỸ NIỆM CHUYẾN PHƯỢT TÂY NGUYÊN MIỀN TRUNG (2100KM) BẰNG LUX A Trả lời cho: POST HÌNH ẢNH KỸ NIỆM CHUYẾN PHƯỢT TÂY NGUYÊN MIỀN TRUNG (2100KM) BẰNG LUX A

  • Cao Đỗ

    25 VF Points
    Chủ xe
    21/11/2022 lúc 09:35

    Xe vin thì đúng là chỉ để chở bồ đi dạo quanh thành phố thôi chứ còn mà đi xa thì chỉ có mà bán nhà đi mà đổ xăng