Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Đặng Quốc Giang

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 11:57

    Chủ xe VinFast VF e34 có thể kiểm tra thông tin chỗ trống tại trạm sạc, đồng thời trực tiếp đặt lịch hoặc huỷ lịch trước khi tới trạm sạc nhanh chóng trên website VinFast.