Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Đặng Quốc Giang

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 11:58

    Tính năng hỗ trợ lái xe liên quan tới pin và sạc của VinFast VF e34 giúp người dùng dễ dàng tìm được trạm sạc gần nhất (Nguồn: sưu tầm)