Home Diễn đàn World Cup 2022 WC 2022: Qatar, đội tuyển chủ nhà đầu tiên trong lịch sử các kỳ wc thua trận khai mạc Trả lời cho: WC 2022: Qatar, đội tuyển chủ nhà đầu tiên trong lịch sử các kỳ wc thua trận khai mạc

  • Minh Trần Kim

    0 VF Points
    Chủ xe
    21/11/2022 lúc 12:00

    đúng là có tiền cũng không mua được đẳng cấp chơi bóng