Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Đặng Quốc Giang

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 12:01

    Chế độ giảm âm báo cho hành khách trên xe sẽ phát huy tác dụng và đem tới sự thoải mái cho hành khách trên xe khi cần sự yên tĩnh, muốn nghỉ ngơi trong những hành trình dài.