Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Giang Sacombak Đặng Quốc

    0 VF Points
    Chủ xe
    21/11/2022 lúc 12:01

    Bên cạnh đó, chế độ người lạ trên VinFast VF e34 tạo sự thuận tiện cho người sử dụng khi mượn hoặc thuê xe. Những thông tin của người dùng khách sẽ không gây ảnh hưởng hoặc xáo trộn thông tin cài đặt trước đó của chủ xe.