Home Diễn đàn World Cup 2022 WC 2022: Qatar, đội tuyển chủ nhà đầu tiên trong lịch sử các kỳ wc thua trận khai mạc Trả lời cho: WC 2022: Qatar, đội tuyển chủ nhà đầu tiên trong lịch sử các kỳ wc thua trận khai mạc

  • Trần Huy Kiên

    0 VF Points
    Chủ xe
    21/11/2022 lúc 12:05

    chuẩn bị chục năm trời mà vô đá đấm thế thì chán hẳn :)))