Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Cần hay không cần đồng hồ đo áp suất ô tô Trả lời cho: Cần hay không cần đồng hồ đo áp suất ô tô

  • Minh Trần Kim

    0 VF Points
    Chủ xe
    21/11/2022 lúc 12:26

    Ôi trời, mình cũng bao năm nay có cần biết đến áp suất ô tô là gì đâu mà lốp xe cũng chỉ phải thay như thời gian khuyến cáo của nhà sản xuất đó.