Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Những hạng mục nào bị từ chối bảo hành ô tô Trả lời cho: Những hạng mục nào bị từ chối bảo hành ô tô

  • Ngọc Đoàn Bảo

    0 VF Points
    Chủ xe
    21/11/2022 lúc 12:52

    Cái quyển sổ hướng dẫn nó cũng dày và có nhiều thông tin mình chưa quan tâm nên nhiều lúc không kiên nhẫn đọc hết. May quá có bác chủ tus liệt kê cho các ý chính hay gặp phải ở đây.