Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Giang Sacombak Đặng Quốc

    0 VF Points
    Chủ xe
    21/11/2022 lúc 13:01

    Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS là một trong những tính năng an toàn của VinFast Lux A2.0. Nó còn được biết tới với rất nhiều tên gọi khác như TRC, ASR hoặc DSC tùy thuộc vào từng hãng.