Home Diễn đàn Phong cách sống POST HÌNH ẢNH KỸ NIỆM CHUYẾN PHƯỢT TÂY NGUYÊN MIỀN TRUNG (2100KM) BẰNG LUX A Trả lời cho: POST HÌNH ẢNH KỸ NIỆM CHUYẾN PHƯỢT TÂY NGUYÊN MIỀN TRUNG (2100KM) BẰNG LUX A

  • Dương Thanh Minh

    360 VF Points
    Thành viên VVIP
    21/11/2022 lúc 14:27

    Thông tin nêu trên đã chia sẻ thông số kỹ thuật VinFast VF 9 và các tính năng được trang bị trên xe. Người mua có thể tìm hiểu để đưa ra lựa chọn phù hợp khi quyết định mua xe từ VinFast.