Home Diễn đàn Phong cách sống POST HÌNH ẢNH KỸ NIỆM CHUYẾN PHƯỢT TÂY NGUYÊN MIỀN TRUNG (2100KM) BẰNG LUX A Trả lời cho: POST HÌNH ẢNH KỸ NIỆM CHUYẾN PHƯỢT TÂY NGUYÊN MIỀN TRUNG (2100KM) BẰNG LUX A

  • Dương Thanh Minh

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 15:20

    Khu vực biển số và cản trước của VinFast VF7 tạo thành hình cánh cung rất độc đáo cũng là chi tiết mang nét riêng của xe. Đồng thời, VinFast VF7 sẽ được trang bị hệ thống radar trong gói công nghệ an toàn cũng như tính năng tự hành của xe