Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Quốc Phạm Đình

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 15:20

    Sang đến phần thân, VinFast VF7 mang dáng dấp thể thao với phần đuôi xe theo hướng coupe, trần xe hạ thấp. Những đường gân nổi tiếp tục là phong cách thiết kế chủ đạo ở thân xe VinFast VF7.