Home Diễn đàn World Cup 2022 [Mini game World Cup 2022] Dự báo kết quả trận đấu: Mỹ vs. Xứ Wales Trả lời cho: [Mini game World Cup 2022] Dự báo kết quả trận đấu: Mỹ vs. Xứ Wales

  • Huy Huy Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 15:24

    E thấy Mỹ và xứ Wales ngang tài ngang sức, nhưng nếu nhìn đội hình thì e thấy Mỹ nhỉnh hơn 1 tí bác ạ