Home Diễn đàn World Cup 2022 Nỗi thất vọng chủ nhà Qatar trong ngày Valencia lập cú đúp cho Ecuador Trả lời cho: Nỗi thất vọng chủ nhà Qatar trong ngày Valencia lập cú đúp cho Ecuador

  • Minh Trần Kim

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 15:48

    Mặc dù là đội được triệu tập trước ngày khai mạc vài tháng trước để các nhân tố hiểu nhau hơn những lối đá thì chẳng có 1 đường nét