Home Diễn đàn World Cup 2022 Hàng công nào đáng sợ nhất World Cup 2022? Trả lời cho: Hàng công nào đáng sợ nhất World Cup 2022?

  • Trần Minh Giám

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 15:59

    Mình nghĩ Neymar và vinicius khó đá cặp với nhau bởi họ cùng vị trí Neymar thì còn có thể bó vào trung lộ chứ vinicius thì chỉ hay khi đá cánh trái