Home Diễn đàn World Cup 2022 Anh world cup 2022 – Tam sư sẽ gầm vang hay sẽ lại hoá mèo? Trả lời cho: Anh world cup 2022 – Tam sư sẽ gầm vang hay sẽ lại hoá mèo?

  • Hiệp Nguyễn Huy

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 16:01

    Tuyển Anh toàn ảo tưởng sức mạnh bác ạ, cầu thủ đá làng nhàng mà giá trên trời nên dễ hiểu bị rớt đài sớm.