Home Diễn đàn World Cup 2022 Anh world cup 2022 – Tam sư sẽ gầm vang hay sẽ lại hoá mèo? Trả lời cho: Anh world cup 2022 – Tam sư sẽ gầm vang hay sẽ lại hoá mèo?

  • Nguyễn Thế Anh

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    21/11/2022 lúc 16:03

    Thực sự từ lúc biết xem bóng đá đến giờ chả tin ông Anh này lắm, kêu ứng cử viên cho ngôi vô địch thật chả tin tí nào