Home Diễn đàn World Cup 2022 70% phỏng đoán đội Ả Rập Xê Út sẽ nối tiếp thất bại giống như hai đội châu Á đã diễn ra Trả lời cho: 70% phỏng đoán đội Ả Rập Xê Út sẽ nối tiếp thất bại giống như hai đội châu Á đã diễn ra

  • Anh Đoàn Tuấn

    0 VF Points
    Chủ xe
    22/11/2022 lúc 18:06

    năm nay các đội châu á bị vô các bàng đấu khoai quá