Home Diễn đàn Tin tức Cập nhật hình ảnh từ cảng MPC Port Đình Vũ – nơi những chiếc VF8 đầu tiên xuất ngoại Trả lời cho: Cập nhật hình ảnh từ cảng MPC Port Đình Vũ – nơi những chiếc VF8 đầu tiên xuất ngoại

  • Công Nguyễn Văn

    0 VF Points
    Thành viên
    24/11/2022 lúc 10:35

    dàn VF8 đẹp mắt quá, mình cũng đang đặt 1 con đang chờ xe về