Home Diễn đàn Tin tức Cập nhật hình ảnh từ cảng MPC Port Đình Vũ – nơi những chiếc VF8 đầu tiên xuất ngoại Trả lời cho: Cập nhật hình ảnh từ cảng MPC Port Đình Vũ – nơi những chiếc VF8 đầu tiên xuất ngoại

  • Hòa Lê Thị Vân

    560 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 10:43

    dự kiến là 20 ngày nữa xe sẽ đến cảng tại Hoa Kỳ