Home Diễn đàn Lux & Fadil Ai đang sở hữu Fadil cho cho biết cảm nhận nhé?

 • Ai đang sở hữu Fadil cho cho biết cảm nhận nhé?

  0 VF Points
  Thành viên
  22/05/2024 lúc 08:36

  Với tôi, mặc dù là xe hạng A nhưng tôi thấy hài lòng với Fadil

  26
  30

  Bình luận

Trang 3 của 3
Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Tứ Lương Thanh

  0 VF Points
  Thành viên
  06/06/2024 lúc 13:26

  mua đợt đầu giá cao

 • LINH Đồng Thị Thùy

  0 VF Points
  Thành viên
  06/06/2024 lúc 14:03

  Ncl ưng

 • Mẫn Trần Công

  25 VF Points
  Thành viên
  16/07/2024 lúc 17:14

  Hài lòng

 • Nguyễn Văn An

  100 VF Points
  Thành viên
  17/07/2024 lúc 08:27

  Hàng ghế sau hơi chật thôi. Chứ còn lại OK hết

 • Tuyết Nguyễn thị Ánh

  0 VF Points
  Thành viên
  17/07/2024 lúc 11:39

  Tôi dùng 3 năm rồi và vẫn rất hài lòng

 • Tuyết Nguyễn thị Ánh

  0 VF Points
  Thành viên
  17/07/2024 lúc 11:39

  Tôi đã dùng 3 năm rồi và vẫn thấy rất hài lòng

 • Dũng Vũ

  25 VF Points
  Thành viên
  17/07/2024 lúc 13:49

  Vẫn ok nhé

Trang 3 của 3
Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong