Home Diễn đàn VF e34 App VinFast trên Android không kết nối được với VFe34

 • App VinFast trên Android không kết nối được với VFe34

  0 VF Points
  Thành viên
  16/10/2023 lúc 19:50

  Không biết vì sao mà 2 ngày nay app VinFast trên Android không kết nối được với VFe34 của mình khi xe ở trạng thái đỗ. Hay nói cách khác là app khởi động rất chậm và mất cả từ 5 tới 10 phút mới vào được kèm theo thông báo không kết nối được với xe VFe34. Anh chị em có ai bị lỗi này như tôi xin cho biết với.

  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong