Home Diễn đàn VF e34 Apple carplay cho E34 bao giờ mới có

 • Apple carplay cho E34 bao giờ mới có

  30 VF Points
  Thành viên
  06/06/2024 lúc 21:36
  Người dùng e34 mỏi mòn chờ bản updet mới có Apple carplay.
  2

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Quang Trường Lê

  50 VF Points
  Thành viên
  07/06/2024 lúc 21:11

  Giờ cả nhà toàn xài Apple, nên cũng hóng như bác luôn

 • Anh Hậu Dương Trương

  25 VF Points
  Thành viên
  09/06/2024 lúc 18:31

  Xe lux A ra 3 năm họ cũng mới có Apple Carplay, còn Android Auto thì không thấy nói luôn

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong