Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Bản đồ chỉ đường ở Apple Play Car không tự di chuyển

Gán nhãn: 

 • Bản đồ chỉ đường ở Apple Play Car không tự di chuyển

  0 VF Points
  Thành viên
  08/03/2024 lúc 14:05

  Khi dùng Map di chuyển luôn phải lấy tay dich chuyển bản đồ theo các mũi tên. Có cách nào khắc phục không mọi người ?

  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong